Boljšoj teatar: Bajadera

BajaderaEVENT

Glazba: Ludwig Minkus
Koreografija: Marius Petipa
Libreto: Marius Petipa i Sergej Hudekov

Boljšoj teatar

LIBRETO

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupi / rezerviraj ulaznice

RasporedSjedenja2018