Izvješća revizora

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu preuzmite OVDJE.