Pravila i uvjeti online kupovine

UVJETI KUPOVINE
Ovi uvjeti kupovine definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Javna ustanova Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

REGISTRACIJA
Kupac može ili ne mora biti registriran kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da unese osobne podatke (ime, prezime, adresu, e-mail adresu) i lozinku. Registracijom i otvaranjem računa Kupac može brže kupiti, informirati se o statusu narudžbe i pratiti narudžbe koje su prethodno napravljene.

NARUČIVANJE
Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Ukoliko se Kupac ne želi registrirati, od njega se zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, o čemu će putem e-maila obavijestiti kupca nakon izvršene narudžbe.

POTVRDA NARUDŽBE
Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala, Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi i da li može izvršiti uplatu.

PLAĆANJE
Naručene artikle, sa ili bez troškova dostave ovisno o iznosu narudžbe, Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom. Plaćanje se vrši tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja.

DOSTAVA ROBE
Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 8 dana od trenutka zaprimanja uplate.

TROŠAK DOSTAVE
Trošak dostave se ne naplaćuje ukoliko narudžba prelazi iznos od 300,00 kn. Trošak dostave od 30,00 kn plaća se za dostavu narudžbe manje od 300,00 kn.

ZAMJENA
Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 7 dana od primitka pošiljke. Zamjenu Kupac mora zatražiti putem e-maila webshop@pulafilmfestival.hr sa sadržajem ZAMJENA: ID NARUDŽBE unutar 7 dana od primitka pošiljke. Moguća je zamjena samo proizvoda za isti proizvod druge veličine ili boje. Proizvod se potom vraća na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu.

REKLAMACIJE
Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail webshop@pulafilmfestival.hr s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (ID narudžbe). U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju na navedenu adresu u roku dogovorenom s Prodavateljem. Reklamacija će se smatrati valjanom ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Prodavatelj je dužan u roku od 8 dana od dana primitka valjane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, kupac se obvezuje platiti poštarinu u iznosu od 50 kn za ponovno slanje proizvoda na adresu.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, i to bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na našu e-mail adresu webshop@pulafilmfestival.hr.

U izjavi o jednostranom raskidu ugovora morate navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupan ovdje.

U najkraćem mogućem roku dostavit ćemo potvrdu o primitku izjave. Ukoliko želite, možete nam se obratiti na webshop@pulafilmfestival.hr ili 052/522-961 radi pribavljanja detaljnijih informacija.

Povrat robe morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o odluci da raskinete ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka robu pošaljete i dostavite potvrdu o istom ili predate robu nama.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Pritom napominjemo da povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OSOBNI PODACI
Zaštita privatnosti opisuje kako Pula Film Festival postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Pula Film Festival sazna tijekom vašeg korištenja internet trgovine. Pula Film Festival se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Pula Film Festival će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA
Posjećivanjem stranica internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

IZMJENE PRAVILA I UVJETA ONLINE KUPOVINE
Pula Film Festival zadržava pravo mijenjati i ažurirati ova Pravila i uvjete online kupovine. Svaka izmjena biti će objavljena na stranicama naše internet trgovine.

PODNOŠENJE PRIGOVORA
Pisani prigovor možete osobno predati u poslovnim objektima Pula Film Festivala ili poslati:
poštom na adresu: Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula
putem faksa na broj: 052 393 320
elektroničkom poštom na e-mail: info@pulafilmfestival.hr

Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

PULA FILM FESTIVAL