Boljšoj: Raymonda

raymondaEVENT

RAYMONDA
Glazba: Aleksandar Glazunov
Koreografija: Jurij Grigorovič
Libreto: Jurij Grigorovič prema scenariju Lidije Paškove, temeljeno na srednjovjekovnoj viteškoj legendi


Libreto

Boljšoj teatar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupi / rezerviraj ulaznice

RasporedSjedenja2018