Izvješća revizora

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu preuzmite OVDJE.
Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu preuzmite OVDJE.
Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu preuzmite OVDJE.