Kategorizacija audiovizualnih djela

Na temelju članka 30. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« br. 76/07, 90/11) Hrvatsko audiovizualno vijeće, na prijedlog ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra, donosi PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI AUDIOVIZUALNIH DJELA.


Oznake preporučljivih dobnih kategorija:


12

Kategorija »12«: Označava filmove čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 12 godina.

15

Kategorija »15«: Označava filmove čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 15 godina.

18

Kategorija »18«: Označava filmove čiji sadržaj je preporučen isključivo punoljetnim osobama i nije preporučen za maloljetnike.