Kino Valli poziva sve mlade fotografe i likovne umjetnike

Uvjeti izlaganja

  • Izložba može biti samostalna ili skupna.
  • Na izložbu se mogu prijaviti fotografije, grafike i ostale tehnike.
  • Kino Valli raspolaže sa 16 okvira za dimenzije fotografija 73×52 cm i jednim velikom okvirom za dimenzije fotografije 109×76 cm.
  • Trajanje izložbe dogovara se s organizatorom u zavisnosti o raspoloživosti termina.
  • Vizualni materijali o izložbi ili projektu (fotografije, skice, crteži, nacrti i slično u tiskanom formatu ili na cd-u) zajedno s kratkim životopisom zaprimaju se na: info@kinovalli.net
  • Sva pitanja u vezi prijave radova možete postaviti na broj telefona 222-703.

Posebni programi: Izložbe

Trenutno ne postoje najave izložbi.