FUŠ – Film u školi je edukativan projekt pokrenut 2009 godine koji ima za cilj približiti filmsku umjetnost djeci vrtićke i školske dobi, te kod njih razvijati kulturu gledanja filmova. FUŠ je namijenjen djeci i mladima, polaznicima odgojnih ustanova, u čitavoj Istri.

FUŠ – Film u školi je edukativan projekt koji ima za cilj približiti filmsku umjetnost djeci vrtićke i školske dobi. Iako filmska kultura čini sastavni dio nastave hrvatskog jezika, sukladno HNOS-u i važećem planu i programu medijske kulture, filmu se u obrazovnim ustanovama nažalost ne pridaje dovoljno pažnje. No, budući da su djeca i mladi svakodnevno okruženi medijima i „bombardirani“ filmskim sadržajima neprimjerenih moralnih, estetskih i pedagoških vrijednosti, potreba za razvijanjem kulture gledanja i promišljanja filmova je i više nego velika. 

Upravo zbog toga, Kino Valli je 2009. godine pokrenulo projekt FUŠ – Film u školi, koji ima za cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pružiti potporu školama u osposobljavanju učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova. Projektom FUŠ stvaraju se generacije vizualno pismene djece koja nisu samo naša budućnost, već i naša sadašnjost – sada i ovdje – s velikim emotivnim, kulturološkim i materijalnim potrebama i željama, a zadaća FUŠ-a je da neke od tih potreba i želja prepozna i zadovolji. Projekt se realizira uz potporu Grada Pule, Hrvatskog audiovizualnog centra te međunarodnih organizacija Europska kina (Europa Cinemas), Europski savez filmova za djecu (European Children’s Film Association – ECFA), koji promoviraju i potiču razvoj visokokvalitetnog europskog filma za djecu i mlade. Provedba projekta FUŠ dijelom je nove Istarske kulturne strategije za razdoblje 2014.-2020., koja stavlja naglasak na širenje filmske pismenosti i kulture u regiji te razvoj mlade publike. 

Program FUŠ-a osmišljava se u suradnji s profesorima i filmskim stručnjacima. Pomno se odabiru nagrađivani europski naslovi, suvremeni hrvatski filmovi, književne adaptacije, klasici i ostali visoko kvalitetni filmovi koji progovaraju o djeci važnim i bliskim temama koji se nadovezuju na redovno školsko gradivo. Potiče se redovito obilježavanje značajnih obljetnica i međunarodnih dana važnih za razvitak humanih vrijednosti (Dan sjećanja na žrtve Holokausta, Dan planeta Zemlje, Tjedan djeteta, Dan ljudskih prava…) kako bi se film prepoznao kao vrijedan izvor informacija. 

Edukacijski se ciklusi održavaju tijekom cijele školske godine, a filmskim projekcijama prethode uvodna predavanja. Za učitelje i profesore pripremaju se pedagoški materijali – filmski vodiči pomoću kojih učenike mogu pripremiti za odlazak na projekciju odabranog filma te kasnije s njima analizirati što su pogledali. Vodiči se sastoje od metodičkog prijedloga obrade filma na satu (istraživačke rasprave, zadataka i dodatnih aktivnosti), te svih ključnih pojmova, podataka i zanimljivosti o filmu i autorima. Vodiči su dostupni javnosti na ovoj poveznici

Projekt FUŠ se višegodišnjim djelovanjem profilirao kao vrijedna i produktivna inicijativa koja je postala sastavni dio neformalnog obrazovanja velikog broja učenika iz Pule i šire okolice. 

Tijekom osam godina kontinuiranog rada više od 100.000 djece vrtićke i školske dobi pogledalo je kvalitetne edukativne filmske naslove iz Hrvatske, Europe i svijeta. 

Filmovi

Trenutno ne postoje filmovi ove vrste programa.